Raport bieżący nr 56/2020

Aneks do Umowy zobowiązującej sprzedaży akcji eobuwie.pl S.A.

 

(Raport bieżący nr 56/2020)

 

25.08.2020 /Emitent/

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”) informuje o podpisaniu, w dniu 25 sierpnia 2020 r., aneksu („Aneks”) do Umowy zobowiązującej sprzedaży akcji eobuwie.pl S.A. („Spółka”) z dnia 26 sierpnia 2015 roku (dalej: „Umowa”), zawartej pomiędzy Emitentem i CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. (łącznie: „Kupujący”) a akcjonariuszami Spółki (dalej: „Sprzedający”) oraz przy udziale Spółki, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 51/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Przedmiotem Aneksu jest dostosowanie zasad ustalania EBITDA do zmienionego roku obrotowego Spółki i przejścia przez Spółkę na MSSF oraz wyłączenia z niej skutków implementacji MSSF 16.

Dodatkowo przedmiotem Aneksu jest wprowadzenie do Umowy zapisów porządkujących obszary:

  • współpracy w ramach Grupy Kapitałowej CCC S.A. i zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów,
  • zasad rozliczenia wyników sklepów stacjonarnych prowadzonych przez Spółkę działających pod marką eobuwie.pl lub Modivo,
  • zasad ewentualnego finansowania Spółki przez Emitenta,
  • przyznania Sprzedającemu dodatkowej przyspieszonej Opcji Put w okresie współporęczenia przez Spółkę na rzecz Emitenta kredytu bankowego dla Grupy CCC udzielonego przez PKO BP 21 listopada 2019, o którego zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 58/2019, w sytuacji egzekucji z majątku Spółki w związku z takim zabezpieczeniem,
  • możliwości zbycia Akcji II Transzy na rzecz podmiotu trzeciego w razie odstąpienia przez Sprzedającego od umowy sprzedaży Akcji II Transzy zawartej w wykonaniu którejkolwiek z Opcji Call lub Opcji Put przewidzianych w Umowie zobowiązującej, na skutek braku zapłaty w całości Ceny Opcji.

Pozostałe warunki umowy nie uległy istotnym zmianom.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na korektę istotnych warunków Umowy.

 

Podpisy:

Marcin Czyczerski – Prezes Zarządu

Karol Półtorak      – Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter