Raport bieżący nr 37/2020

Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce CCC S.A.

 

(Raport bieżący nr 37/2020)

 

14.05.2020 /Emitent/

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”) – zbycie/nabycie znacznego pakietu akcji

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) informuje, że w dniu 14 maja 2020 r. otrzymał zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów od następujących podmiotów: spółki ULTRO S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej „ULTRO”, podmiot zależny Dariusza Miłka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki), spółki ULTRO Holding SCSp z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „ULTRO Holding”, podmiot zależny Dariusza Miłka) oraz Dariusza Miłka.

Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami:

1/ ULTRO poinformowała, że w dniu 14 maja 2020 r. (w związku z rozliczeniem w tym dniu pakietowych transakcji sprzedaży zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. dnia 7 maja 2020 r.) zbyła 2.062.535 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 5,01% kapitału zakładowego i uprawniających do 2.062.535 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 4,31% ogólnej liczby głosów w Spółce („Zbycie”). W wyniku Zbycia ULTRO zmniejszyła dotychczas posiadany udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce o 4,31% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed Zbyciem ULTRO posiadała bezpośrednio 12.290.000 akcji Spółki reprezentujących łącznie 29,85% kapitału zakładowego i uprawniających do 18.790.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 39,29% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

(a)      6.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda taka akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), reprezentujących łącznie 15,79% kapitału zakładowego i uprawniających do 13.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 27,19% ogólnej liczby głosów w Spółce;

(b)      5.790.000 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 14,06% kapitału zakładowego i uprawniających do 5.790.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 12,10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W wyniku Zbycia ULTRO posiada bezpośrednio 10.227.465 akcji Spółki reprezentujących łącznie 24,84% kapitału zakładowego i uprawniających do 16.727.465 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 34,98% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

(a)      6.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda taka akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), reprezentujących łącznie 15,79% kapitału zakładowego i uprawniających do 13.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 27,19% ogólnej liczby głosów w Spółce;

(b)      3.727.465 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 9,05% kapitału zakładowego i uprawniających do 3.727.465 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 7,79% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2/ ULTRO Holding (podmiot zależny Dariusza Miłka) poinformowała, że w dniu 14 maja 2020 roku w wyniku Zbycia, ULTRO Holding, za pośrednictwem ULTRO, zmniejszyła dotychczas posiadany udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce o 4,31% ogólnej liczby głosów w Spółce.

ULTRO Holding nie posiadała bezpośrednio akcji Spółki przed Zbyciem.

Przed Zbyciem ULTRO Holding posiadała pośrednio, za pośrednictwem swojego podmiotu zależnego – ULTRO, 12.290.000 akcji Spółki reprezentujących łącznie 29,85% kapitału zakładowego i uprawniających do 18.790.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 39,29% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

(a)      6.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda taka akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), reprezentujących łącznie 15,79% kapitału zakładowego i uprawniających do 13.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 27,19% ogólnej liczby głosów w Spółce;

(b)      5.790.000 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 14,06% kapitału zakładowego i uprawniających do 5.790.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 12,10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

ULTRO Holding nie posiada bezpośrednio akcji Spółki po Zbyciu.

W wyniku Zbycia ULTRO Holding posiada pośrednio, za pośrednictwem swojego podmiotu zależnego ULTRO, 10.227.465 akcji Spółki reprezentujących łącznie 24,84% kapitału zakładowego i uprawniających do 16.727.465 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 34,98% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

(a)      6.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda taka akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), reprezentujących łącznie 15,79% kapitału zakładowego i uprawniających do 13.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 27,19% ogólnej liczby głosów w Spółce;

(b)      3.727.465 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 9,05% kapitału zakładowego i uprawniających do 3.727.465 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 7,79% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3/ Dariusz Miłek poinformował, że w dniu 14 maja 2020 r. w wyniku Zbycia, Dariusz Miłek, za pośrednictwem swojego podmiotu zależnego – ULTRO Holding, który jest podmiotem dominującym wobec ULTRO, zmniejszył dotychczas posiadany pośredni udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce o 4,31% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dariusz Miłek nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki przed Zbyciem.

Przed Zbyciem Dariusz Miłek posiadał pośrednio, za pośrednictwem swojego podmiotu zależnego - ULTRO Holding, oraz podmiotu zależnego od ULTRO Holding, tj. ULTRO, 12.290.000 akcji Spółki reprezentujących łącznie 29,85% kapitału zakładowego i uprawniających do 18.790.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 39,29% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

(a)   6.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda taka akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), reprezentujących łącznie 15,79% kapitału zakładowego i uprawniających do 13.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 27,19% ogólnej liczby głosów w Spółce;

(b)   5.790.000 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 14,06% kapitału zakładowego i uprawniających do 5.790.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 12,10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dariusz Miłek nie posiada bezpośrednio akcji Spółki po Zbyciu.

W wyniku Zbycia Dariusz Miłek posiada pośrednio, za pośrednictwem swojego podmiotu zależnego – ULTRO Holding, oraz podmiotu zależnego od ULTRO Holding, tj. ULTRO, 10.227.465 akcji Spółki reprezentujących łącznie 24,84% kapitału zakładowego i uprawniających do 16.727.465 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 34,98% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

(a)   6.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda taka akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), reprezentujących łącznie 15,79% kapitału zakładowego i uprawniających do 13.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 27,19% ogólnej liczby głosów w Spółce;

(b)   3.727.465 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 9,05% kapitału zakładowego i uprawniających do 3.727.465 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 7,79% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski   – Prezes Zarządu

2/ Karol Półtorak         – Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter