Raport bieżący nr 65/2020

Umowa Wspólnych Warunków Finansowania

(Raport bieżący nr 65/2020)

05.11.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2020 z dnia 15 września 2020 r. oraz do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. (dalej: ,,Kredytodawcy”) Umowy Wspólnych Warunków Finansowania (dalej: ,,Umowy Wspólnych Warunków Finansowania”).

Umowa Wspólnych Warunków Finansowania dotyczy udzielenia Emitentowi dwuletnich kredytów odnawialnych przez Kredytodawców do łącznej sumy 250.000.000,00 PLN w uzgodnionych proporcjach. Kredyty będą zabezpieczone m.in. poręczeniami do łącznej sumy 200.000.000 PLN
(80% zaangażowania Kredytodawców) udzielonymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK"). Zabezpieczenie kredytów stanowić będzie również zastaw i hipoteki na wybranych aktywach oraz poręczenie następujących podmiotów z Grupy CCC: CCC.eu sp. z o.o., Gino Rossi S.A., CCC Factory Sp. z o.o., CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. Kredyt zostanie udostępniony na podstawie Umowy Wspólnych Warunków Finansowania oraz bilateralnych umów z Kredytodawcami o udzielenie poszczególnych części finasowania. Umowy bilateralne kredytów z poszczególnymi Kredytodawcami również zostały podpisane w dniu dzisiejszym.

Umowa zawiera szereg standardowych uregulowań, m.in. standardowe warunki wykorzystania kredytu, zasady dobrowolnej przedterminowej spłaty, oświadczenia, zobowiązania i przypadki naruszenia, ustanawiania zabezpieczeń, wypłat dywidend i umarzania akcji, warunki  zaciągania zadłużenia finansowego oraz reguluje kwestie międzywierzycielskie.

Umowa stanowi element realizowanego przez Emitenta planu stabilizacji finasowania Grupy, związanego z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa, który jest częścią konsekwentnie realizowanej i komunikowanej przez Emitenta strategii w tym zakresie.


Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Prezes Zarządu

2/ Karol Półtorak           - Wiceprezes Zarządu

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter