Raport bieżący nr 17/2020

Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy w celu zmiany warunków emisji obligacji serii 1/2018 

(Raport bieżący nr 17/2020)

08.04.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje, o zwołaniu na dzień 30 kwietnia 2020 r., na godz. 12.00, Zgromadzenia Obligatariuszy („Zgromadzenie Obligatariuszy 2”) obligacji serii 1/2018, w tym samym przedmiocie, w jakim zwołano Zgromadzenie Obligatariuszy na dzień 15 kwietnia 2020 r. („Zgromadzenie Obligatariuszy 1”), tj. zmiany (niekwalifikowanych) Warunków Emisji polegającej na zmianie parametrów Obligacji. Zgromadzenie odbędzie się pod adresem: Creative City Concept („Showroom CCC”) w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 104 (II piętro, nad salonem CCC).

Intencją Emitenta jest podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji na Zgromadzeniu Obligatariuszy 1. Emitent zdecydował się na zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy 2 na wypadek braku podjęcia proponowanej uchwały na Zgromadzeniu Obligatariuszy 1. Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia Obligatariuszy 2, w terminie przed jego rozpoczęciem.

Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podpisy:
1/ Marcin Czyczerski - Prezes Zarządu
2/ Karol Półtorak       - Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter