Raport bieżący nr 59/2020

Zawarcie Term Sheet finansowania bankowego na kwotę 250.000.000 złotych z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC

(Raport bieżący nr 59/2020)


15.09.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r., informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym Term Sheet umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 250.000.000,00 PLN z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC (dalej: „Grupa CCC”), tj. z: Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Banki Polski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. Funkcję Agenta kredytu i zabezpieczeń będzie pełnił mBank S.A.

Kredyt udzielany przez instytucje finansujące Grupę CCC udostępniony będzie na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Kredyt będzie zabezpieczony poręczeniem do kwoty 200.000.000 PLN (80% zaangażowania finansujących) udzielonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK"). Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie również zastaw na wybranych aktywach Emitenta oraz poręczenie podmiotów z Grupy CCC.  Kredyt zostanie udostępniony na podstawie umowy wspólnych warunków finansowania („Umowa”) określającej warunki wspólne dla pożyczek bilateralnych gwarantowanych przez BGK udzielanych przez kredytodawców na warunkach ustalonych w Umowie.  

O zawarciu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Kredyt zabezpieczony gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego stanowić będzie kolejny, zapowiadany wcześniej, element stabilizacji sytuacji finansowej Grupy CCC w odpowiedzi na negatywny wpływ pandemii koronawirusa na działalność Emitenta.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     – Prezes Zarządu

2/ Karol Półtorak           – Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter