Raport bieżący nr 45/2020

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu CCC S.A.

 

(Raport bieżący nr 45/2020)

 

28.05.2020 /Emitent/

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

 

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu CCC S.A. („Spółka”), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 38/2020 z 19 maja 2020 r., Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28 maja 2020 r. Rada Nadzorcza, zgodnie z upoważnieniem udzielonym w uchwale nr 3/NWZA/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2020 r., podjęła uchwałę nr 14/05/2020/RN o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu CCC SA, uwzględniającą zmiany przewidziane w powołanej powyżej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Tekst jednolity Statutu został załączony do niniejszego raportu.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter