Raport bieżący nr 27/2020

Informacja o transakcjach na akcjach CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 27/2020

27.04.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. Spółka otrzymała od spółki ULTRO S.à r.l. (podmiotu zależnego Dariusza Miłka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki) powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Transakcja o której mowa w powiadomieniu, dotyczy nabycia przez ULTRO S.à r.l. (podmiotu zależnego Dariusza Miłka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki), w dniu 27.04.2020r., 1 040 000 akcji imiennych uprzywilejowanych po cenie 47,00 PLN za jedną taką akcję.

Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej, zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Prezes Zarządu

2/ Karol Półtorak           - Wiceprezes Zarządu

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter