Raport bieżący nr 13/2020

Projekty uchwał na Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018 zwołanego na dzień 15 kwietnia 2020 roku

(Raport bieżący nr 13/2020)

28.03.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 23 marca 2020 r. dotyczącego zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego do publicznej wiadomości treść uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy zmieniającej warunki emisji („WEO”), zwołanego na dzień 15 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją pandemii koronawirusa COVID-19, Emitent zapewnia, że w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzenia przygotuje miejsce obrad w sposób adekwatny do okoliczności.

Emitent zapewni również zainteresowanym Obligatariuszom możliwość skorzystania z osoby wykonującej zawód zaufania publicznego jako pełnomocnika podczas Zgromadzenia Obligatariuszy. Informacje w tym zakresie można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z Emitentem (adres e-mail: [email protected], tytuł wiadomości: „Zgromadzenie Obligatariuszy”).

Ponadto Emitent dopuszcza złożenie świadectw depozytowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski - Prezes Zarządu

2/ Karol Półtorak       - Wiceprezes Zarządu

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter