Raport bieżący nr 54/2020

Informacja o transakcjach na akcjach CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 54/2020

04.08.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2020 r., Spółka otrzymała od spółki Gosha Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Spółki McWin s.r.o. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska (osoby blisko związane z członkiem Rady Nadzorczej Spółki - Henry McGovern) powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Transakcja o której mowa w powiadomieniu, dotyczy zbycia przez Gosha Holdings S.a.r.l. na rzecz McWin s.r.o. w dniu 3 sierpnia 2020 r., 150 000 akcji zwykłych Emitenta, po cenie 55,46 PLN za jedną akcję. Tym samym Spółka McWin s.r.o. poinformowała o transakcji nabycia ww. akcji.

Treść powiadomień, o których mowa powyżej, zawierają załączniki do niniejszego raportu bieżącego.


Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski - Prezes Zarządu

2/ Karol Półtorak - Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter