Raport bieżący nr 49/2020

Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku

(Raport bieżący nr 49/2020)

24.06.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Działając zgodnie z § 19 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CCC S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Prezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych         - Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29