Raport bieżący nr 68/2020

Zgłoszenie przez akcjonariusza zmiany do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 grudnia 2020 r.

(Raport bieżący nr 68/2020)

01.12.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…),
oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2020 oraz 67/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.,
Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 1 grudnia 2020 r. akcjonariusz Spółka Ultro S.a.r.l., działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, złożył wniosek dotyczący zmiany projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej: „NWZA”). Proponowana przez akcjonariusza zmiana odnosi się do projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu na udziałach Spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. (pkt 5 porządku obrad NWZA).

Zgłoszone zmiany mają wyłącznie charakter porządkujący.

Wniosek wraz z propozycją zmienionego projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski  – Prezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych       – Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter