Raport bieżący nr 33/2020

Informacja o transakcjach na akcjach CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

 

(Raport bieżący nr 33/2020)

 

12.05.2020 /Emitent/

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) informuje, że w dniu 12 maja 2020 r. Spółka otrzymała od spółki ULTRO S.à r.l. (podmiotu zależnego Dariusza Miłka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki) powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej, zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Transakcja o której mowa w powiadomieniu, dotyczy zbycia przez ULTRO S.à r.l. (podmiotu zależnego Dariusza Miłka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki), w dniu 7 maja 2020 r., łącznie 2.062.535 akcji zwykłych na okaziciela po cenie 37,00 PLN za jedną taką akcję.

Transakcje zostały zrealizowane w związku z podwyższeniem kapitału Spółki poprzez przeprowadzenie oferty akcji serii J i serii I, o której Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 29/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter