Raport bieżący nr 9/2020

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień 17 kwietnia 2020 r.

(Raport bieżący nr 9/2020)

18.03.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego CCC S.A. nr 8/2020 z dnia 18 marca 2020 r. Zarząd CCC S.A. przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. („Walne Zgromadzenie”) zwołanego na dzień 17 kwietnia 2020 roku.

Projekty uchwał, o których mowa powyżej, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://corporate.ccc.eu/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski - Prezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych      - Wiceprezes Zarządu

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter