Raport bieżący nr 66/2020

Zwołanie NWZA CCC S.A. w związku z wykonaniem postanowień Umowy Wspólnych Warunków Finansowania do łącznej sumy 250 mln PLN, zabezpieczonej przez BGK

 

(Raport bieżący nr 66/2020)

 

16.11.2020 /Emitent/

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


W dniu 5 listopada 2020 r. Spółka zawarła Umowę Wspólnych Warunków Finansowania  z bankami kredytującymi Grupę CCC, umożliwiającą zaciągnięcie kredytów odnawialnych do łącznej sumy 250.000.000,00 PLN, zabezpieczonych, między innymi, poręczeniami Banku Gospodarstwa Krajowego, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 65/2020. Zabezpieczenie kredytów stanowić ma również zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym CCC Shoes&Bags Sp. z o.o.  Zgodnie z § 7a. ust. 1 aktu założycielskiego spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o.,  „zbycie udziałów Spółki lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na udziałach Spółki wymaga uprzedniej zgody walnego zgromadzenia spółki CCC S.A.”  

W związku z powyższym, Zarząd, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które umożliwi ustanowienie tego zabezpieczenia.

Walne Zgromadzenie odbędzie się 14 grudnia 2020 roku, o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki CCC S.A. w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice.

Zarząd rekomenduje również aktualizację aktu założycielskiego spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. oraz podobnych zapisów w umowach i statutach innych spółek z Grupy CCC  (np. w umowie spółki CCC.eu Sp. z o.o.) poprzez usunięcie zapisów, które w obecnej chwili nie mają już zastosowania.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski - Prezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych      - Wiceprezes Zarządu

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter