Raport bieżący nr 48/2020

Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej CCC S.A.

(Raport bieżący nr 48/2020)

01.06.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 roku otrzymał zawiadomienie, w którym akcjonariusz Emitenta Ultro S.a.r.l., zgłosił kandydaturę Pana  Henrego McGovern na członka Rady Nadzorczej CCC S.A. 

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2020 roku (raport bieżący nr 46/2020 z dnia 29 maja 2020 roku).

Otrzymane od akcjonariusza życiorys zawodowy kandydata oraz zgłoszenie, stanowią załącznik do niniejszego raportu. Emitent informuje, że Pan Henry McGovern wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył oświadczenie, że spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 

Podstawa prawna:
19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski  – Prezes Zarządu

2/ Karol Półtorak        – Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter