Raport bieżący nr 14/2020

Zawarcie porozumień z instytucjami finansującymi

(Raport bieżący nr 14/2020)

31.03.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. zawarł ze wszystkimi bankami oraz instytucjami finansującymi działalność Emitenta oraz niektórych podmiotów z Grupy CCC jednobrzmiące porozumienia, które z dniem 31 marca 2020 r. powodują:

  1. nie uznanie za przypadek naruszenia (waiver) potencjalnie istniejącego przypadku naruszenia umów kredytowych i finansowych od dnia 23 marca 2020 r. opisanego w raporcie bieżącym nr 11/2020 z dnia 23 marca 2020 r.,
  2. zawieszenie na okres 3 (trzech) miesięcy obowiązku wyrównania bieżących i nowopowstałych sald (ujemnych) w tym wskazanych w raporcie bieżącym nr 11/2020 z dnia 23 marca 2020 r., do wysokości przyznanego limitu kredytowego na rachunkach bankowych, sald (ujemnych) w umowach faktoringu i faktoringu odwrotnego do dnia 30 czerwca 2020 r.,
  3. odroczenie obowiązku zapłaty odsetek bieżących do dnia 30 czerwca 2020 r. i nienaliczanie odsetek podwyższonych, odsetek za opóźnienie, odsetek karnych;
  4. wydłużenie do dnia 30 czerwca 2020 r. okresu obowiązywania limitu na gwarancje bankowe
    o wartości 65 mln PLN, którego termin zapadalności przypada na dzień 31 marca 2020 r.

W pozostałym zakresie warunki finansowania pozostają bez zmian.

Strony potwierdziły rozpoczęcie rozmów dotyczących zmian warunków finansowania, m.in. wydłużenie terminu zapadalności zobowiązań krótkoterminowych do czerwca 2021 r. oraz utrzymanie dostępnych limitów przewidzianych w umowach finansowych (faktoringowych, gwarancyjnych).

Porozumienia zabezpieczają utrzymanie stabilności sytuacji finansowej Emitenta z intencją negocjowania docelowych zmian warunków finansowania do czasu wpływu środków pieniężnych z planowanej emisji akcji Emitenta - o czym Emitent informował w raporcie nr 9/2020 z dnia 18 marca 2020 r.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Prezes Zarządu

2/ Karol Półtorak           - Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter