Raport bieżący nr 1/2021

Zawiązanie Podatkowej Grupy Kapitałowej CCC

(Raport bieżący nr 01/2021)

07.01.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 7 stycznia 2021 r. podjął decyzję o zawiązaniu Podatkowej Grupy Kapitałowej CCC ("PGK CCC"), będącą podatkową grupą kapitałową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.).

W skład PGK CCC wejdą spółki:

  1. CCC Spółka Akcyjna, która stanowić będzie Spółkę dominującą w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej CCC;
  2. CCC Shoes & Bags Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która stanowić będzie spółkę zależną.

CCC S.A. stanowić będzie spółkę reprezentującą PGK CCC w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów ordynacji podatkowej.

Umowa o utworzeniu PGK CCC została zawarta na okres 3 (trzech) lat podatkowych, to jest na lata podatkowe rozpoczynające się odpowiednio 01.03.2021 r. (pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku), 01.02.2022 r. (pierwszego lutego dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) oraz 01.02.2023 r. (pierwszego lutego dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku).

Spółka zakłada, że wdrożenie projektu utworzenia PGK CCC spowoduje ułatwienia w zakresie rozliczeń podatkowych przez spółki z Grupy Kapitałowej CCC.


Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter