Raport bieżący nr 69/2021

Asymilacja wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii J CCC S.A. i spełnienie warunku wprowadzenia wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii J CCC S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

(Raport bieżący nr 69/2021)

03.11.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („CCC”), w nawiązaniu do raportów bieżących CCC nr 66/2021 z dnia 7 października 2021 r. oraz nr 67/2021 z dnia 29 października 2021 r., niniejszym informuje, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 3 listopada 2021 r. postanowił dokonać z dniem 8 listopada 2021 r. asymilacji 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, objętych w ramach subskrypcji prywatnej i opłaconych przez Ultro S.a r.l., (podmiot zależny od Dariusza Miłka) zarejestrowanych przez sąd rejestrowy w dniu 19 maja 2020 r., oznaczonych kodem PLCCC0000115 („Akcje”) na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji z akcjami na okaziciela zarejestrowanymi pod kodem PLCCC0000016.

Asymilacja nastąpiła na podstawie uchwały Zarząd CCC podjętej w dniu 7 października 2021 r. w sprawie zamiany (konwersji) wszystkich Akcji na akcje zwykłe na okaziciela i podjęcia działań w celu ich asymilacji z pozostałymi akcjami zwykłymi na okaziciela CCC S.A. oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Uchwała”). Uchwała została podjęta na wniosek spółki Ultro S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Ultro”), akcjonariusza CCC posiadającego wszystkie Akcje, o którym CCC informowała w ramach raportu bieżącego nr 66/2021 z dnia 7 października 2021 r.

Wraz z asymilacją Akcji spełniony zostanie warunek wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW w dniu 8 listopada 2021 r. zgodnie z uchwałą Zarządu GPW nr 1097/2021 z dnia 29 października 2021 r., o którym CCC informowała w ramach raportu bieżącego nr 67/2021 z dnia 29 października 2021 r.

Po przeprowadzonej asymilacji z dniem 8 listopada 2021 r. kodem PLCCC0000016 oznaczonych będzie 48.218.000 akcji zwykłych na okaziciela CCC. Wszystkie pozostałe akcje CCC, tj. 6.650.000 akcji imiennych uprzywilejowanych CCC serii A1, pozostaną oznaczone kodem PLCCC0000032.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter