Raport bieżący nr 41/2021

Zawarcie umów sprzedaży akcji eobuwie.pl S.A.

(Raport bieżący nr 41/2021)

22.06.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


W nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2021 i nr 16/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Zarząd spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („CCC”) niniejszym informuje, że w związku ze spełnieniem się lub uchyleniem warunków zawieszających określonych w przedwstępnych warunkowych umowach sprzedaży akcji eobuwie.pl S.A. („eobuwie”) z dnia 31 marca 2021 r., zawartych z Cyfrowy Polsat S.A. („CPSA”) oraz z A&R Investments Limited („A&R”) oraz zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 31 marca 2021 r. zawartej z MKK3 sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze („MKK3”) określającej warunki nabycia od MKK3 pakietu akcji eobuwie („Umowa MKK3”), w dniu 22 czerwca 2021 r.: (i) CCC nabyła od MKK3 pakiet akcji eobuwie reprezentujący 10% kapitału zakładowego eobuwie za cenę 360 milionów złotych zapłaconą w dniu transakcji, (ii) CCC zbyła na rzecz CPSA pakiet akcji eobuwie reprezentujący 10% kapitału zakładowego eobuwie za cenę 500 milionów złotych zapłaconą w dniu transakcji, (iii) CCC zawarła z A&R warunkową umowę rozporządzającą dotyczącą przeniesienia na rzecz A&R własności pakietu akcji eobuwie reprezentującego 10% kapitału zakładowego eobuwie za cenę 500 milionów złotych. W dniu zawarcia warunkowej umowy rozporządzającej A&R wpłaciła na rzecz CCC kwotę 500 milionów złotych tytułem zaliczki na poczet ceny sprzedaży. Zgodnie z umową rozporządzającą przeniesienie akcji eobuwie reprezentujących 10% kapitału zakładowego eobuwie na rzecz A&R nastąpi niezwłocznie po jego nabyciu przez CCC od MKK3 zgodnie z warunkami Umowy MKK3 w terminie określonym w warunkowej umowie rozporządzającej, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jej zawarcia. W celu zabezpieczenia wykonania przez CCC ww. warunkowej umowy rozporządzającej CCC Shoes & Bags sp. z o.o., spółka zależna CCC, zawarła umowę zastawu rejestrowego dotyczącą ustanowienia przez CCC Shoes & Bags sp. z o.o. jako zastawcę na rzecz A&R jako zastawnika zastawu rejestrowego na pakiecie akcji eobuwie reprezentujących 10% kapitału zakładowego eobuwie.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter