Raport bieżący nr 13/2021

Zwiększenie liczby członków Zarządu Emitenta i powołanie nowych członków w skład Zarządu

(Raport bieżący nr 13/2021)

29.03.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

W związku z intensywnym rozwojem Grupy CCC, Emitent zdecydował o powołaniu trzech nowych członków Zarządu. Dzięki dynamicznej rozbudowie modelu omnichannel, cyfryzacji wszystkich kanałów sprzedaży oraz rozwojowi oferty produktowej, w tym zapoczątkowanym nowym formatom działalności, Grupa konsekwentnie realizuje cele strategii GO.22. Dotychczasowa transformacja oraz ambitne plany rozwojowe implikują potrzebę wzmocnienia Zarządu w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, nadzoru właścicielskiego nad spółkami oraz zarządzania finansami.

W związku z powyższym, działając zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd CCC S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 roku podjęła następujące uchwały:

1/ w sprawie zwiększenia liczby członków Zarządu aktualnej kadencji do 6 osób;

2/ w sprawie powołania w skład Zarządu:

- Pana Adama Holewy na Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 kwietnia 2021 r.;

- Pana Igora Matusa na Wiceprezesa Zarządu z dniem 7 czerwca 2021 r.;

- Pana Kryspina Derejczyka na Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 lipca 2021 r.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żadna z ww. osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej, jako członek jej organu.


Pan Adam Holewa
, posiada ponad 23 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania strategicznego, w tym sieciami spółek zależnych. Planowanie, industrializacja, automatyzacja i cyfryzacja, to jedne z wielu wyzwań, które adresował prowadząc zespoły w General Motors, Volkswagen Group (w oddziałach w Niemczech oraz Polsce), gdzie przez ostatnie lata obejmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego SITECH. W Grupie CCC, jako Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Nadzoru Właścicielskiego, będzie odpowiedzialny za prowadzenie projektów strategicznych, nadzór nad ekspansją Grupy oraz spółkami zależnymi.

Pan Igor Matus, posiada ponad 16 lat doświadczenia w obszarze zarządzania i rozwoju organizacji, które zdobywał w takich firmach jak Kraft, Nestle, Cadbury Wedel czy Beiersdorf, gdzie przez ostatnie lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego. Pan Igor Matus specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw. W swojej codziennej pracy wykorzystuje metodologię lean management, nakierowaną na optymalizację, a co za tym idzie – wzrost efektywności procesów.  Jako Wiceprezes ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw, będzie odpowiedzialny za nadzór nad logistyką oraz łańcuchem dostaw w całej Grupie CCC, w zakresie wszystkich kanałów i formatów sprzedaży.

Pan Kryspin Derejczyk, dołączył do Grupy CCC na początku bieżącego roku, obejmując stanowisko Dyrektora Zarządzającego odpowiedzialnego za kontroling i analitykę finansową. W swojej 18-letniej karierze zarządzał działami finansowymi takich marek jak Tesco (oddział w Polsce oraz Wielkiej Brytanii) oraz PEPCO. Przez 2 lata pracował również jako Senior Manager w KPMG w Londynie. Wraz z początkiem lipca, pan Kryspin Derejczyk obejmie stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowo-Księgowych, odpowiadając za kontroling, finanse, podatki i księgowość w Grupie CCC, a także za Centrum Usług Wspólnych.

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter