Raport bieżący nr 33/2021

Zbycie udziałów w NG2 Suisse GmbH (właściciela Karl Voegele AG)

(Raport bieżący nr 33/2021)

03.06.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 21.04.2020 r. oraz raportu bieżącego nr 61/2020 z dnia 21.09.2020 r., Zarząd Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 3 czerwca 2021 r. z cm.shoes GmbH i GA Europe Coöperatief U.A. („Inwestorzy”) umów dotyczących  sprzedaży 100% udziałów NG2 Suisse GmbH („NG2”) oraz aktywów należących do NG2.

W wyniku zawartych umów cm.shoes GmbH stał się pośrednio właścicielem wszystkich udziałów Karl Voegele AG z siedzibą w Uznach, Szwajcaria („Karl Voegele”), które należały pośrednio do Emitenta.

Emitent oczekuje, że z tytułu sprzedaży udziałów, uregulowania rozliczeń handlowych pomiędzy NG2, a Grupą CCC i pozostałych rozliczeń, odnotuje łączne wpływy gotówkowe w kwocie ok. 14-15 mln CHF (finalna kwota zależna będzie m.in. od rozliczeń faktycznych sald, kosztów zamknięć sklepów, wybranych sporów sądowych).

Wraz ze sprzedażą udziałów, strony zawarły umowę umożliwiającą kontynuacje świadczenia przez CCC wybranych usług oraz dostaw towarów na okres do 2 lat na rzecz Karl Voegele, z ograniczonym maksymalnym saldem należności handlowych względem CCC w wysokości 8,5 mln EUR.

Umowy zawierają klauzule earn-out dla CCC w przypadku sprzedaży w przyszłości udziałów Karl Voegele przez Inwestorów do innego podmiotu.

Zawarcie ww. umów stanowi realizację przeglądu opcji strategicznych dla Karl Voegele. Zrealizowana transakcja jest elementem zapowiadanej przez Grupę restrukturyzacji jej obecności w Europie Zachodniej oraz strategicznej koncentracji na działalności w regionie Europy Środkowo-wschodniej oraz rozwoju segmentu e-commerce.

 

Podpisy:

1/ Mariusz Gnych         – Wiceprezes Zarządu

2/ Hanna Kamińska      – Prokurent

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter