Raport bieżący nr 67/2021

Wprowadzenie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii J CCC S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

(Raport bieżący nr 67/2021)

29.10.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („CCC”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2021 z dnia 7 października 2021 r., niniejszym informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą nr 1097/2021 z dnia 29 października 2021 r. stwierdził dopuszczenie i postanowił wprowadzić z dniem 8 listopada 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wszystkie akcje zwykłe na okaziciela CCC serii J („Akcje”), tj. 6.850.000 Akcji, objętych w ramach subskrypcji prywatnej i opłaconych przez Ultro S.a r.l., (podmiot zależny od Dariusza Miłka) zarejestrowanych przez sąd rejestrowy w dniu 19 maja 2020 r., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLCCC0000115.

Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarządu GPW wprowadzenie do obrotu z dniem 8 listopada 2021 r. 6.850.000 Akcji nastąpi pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 8 listopada 2021 r. asymilacji tych akcji z akcjami CCC będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLCCC0000016.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter