Raport bieżący nr 37/2021

Zawarcie umowy ramowej dotyczącej CCC Austria Ges.m.b.H

(Raport bieżący nr 37/2021)

16.06.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 16 czerwca 2021 r. z Pepco Poland sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Pepco”), umowy ramowej („umowa ramowa”), dotyczącej przejęcia 29 z 46 umów najmu powierzchni handlowych („umowy najmu”) zawartych przez CCC Austria Ges.m.b.H („CCC Austria”).

Intencją Emitenta oraz Pepco jest cesja praw umów najmu zawartych przez CCC Austria na rzecz Pepco Austria GmbH („Pepco Austria”) lub alternatywnie, na żądanie wynajmującego, rozwiązanie danej umowy najmu zawartej przez CCC Austria oraz zawarcie nowej umowy najmu przez Pepco Austria („Transakcja”). Transakcja ma zostać sfinalizowana do 30 września 2021 r.

Transakcja jest uwarunkowana od spełnienia szeregu warunków, m.in.: finalizacji procesu prawnego i operacyjnego due diligence umów najmu, uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych na cesję umów najmu oraz zgód podmiotów wynajmujących powierzchnie na rzecz CCC Austria.

Z tytułu cesji umowy najmu lub w związku z rozwiązaniem danej umowy najmu, Pepco Austria nie będzie zobowiązane do zapłaty wynagrodzenia na rzecz CCC Austria, a ponadto CCC Austria nie będzie zobowiązana do ponoszenia kosztów wobec wynajmujących powierzchnie handlowe, związanych z zakończeniem danej umowy najmu.

W przypadku 14 lokalizacji najmowanych przez CCC Austria, nieobjętych umową ramową, CCC podejmie działania zmierzające do zakończenia umów najmu. W odniesieniu do pozostałych 3 salonów CCC mieszczących się w kluczowych lokalizacjach, planowana jest ich zamiana na flagowe sklepy HalfPrice.

Transakcja wpisuje się w zapowiadane działania Grupy CCC w zakresie restrukturyzacji sieci sprzedaży stacjonarnej w regionie Europy Zachodniej.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter