Raport bieżący nr 19/2021

Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 16 kwietnia 2021 r.

(Raport bieżący nr 19/2021)

16.04.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent"), przekazuje w załączeniu protokół wraz z podjętymi uchwałami przez Zgromadzenie Obligatariuszy, które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Emitent informuje, że na dzisiejszym Zgromadzeniu Obligatariuszy nie podjęto uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 („WEO”). Zmiana WEO jest jednym z elementów szerokiego procesu rozmów dotyczących zasad refinansowania Grupy, które toczą się z różnymi grupami wierzycieli, w tym z bankami i obligatariuszami. Intencją Emitenta jest, aby  rozmowy między wszystkimi stronami toczyły się równolegle, stąd zmiany w WEO zostaną uchwalone wraz z osiągnięciem porozumienia ze wszystkimi grupami wierzycieli.

Emitent jednocześnie przypomina, że na 23 kwietnia 2021 r. zwołane jest Zgromadzenie Obligatariuszy, w którego porządku obrad znajduje się punkt dotyczący zmiany WEO. Intencją Zarządu Emitenta jest, aby na tym Zgromadzeniu zostały zaproponowane odpowiednie zmiany do warunków emisji Obligacji.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter