Raport bieżący nr 45/2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 3 sierpnia 2021 roku

(Raport bieżący nr 45/2021)

05.07.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 3 sierpnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „NWZA”), które odbędzie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki CCC S.A. w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice.

NWZA zwołuje się m.in. celem uzyskania zgody Akcjonariuszy CCC S.A. na emisję obligacji zamiennych na akcje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 360.000.000 zł (trzysta sześćdziesiąt milionów złotych). Celem emisji Obligacji będzie pozyskanie długoterminowego źródła finansowania na zakup 10% akcji w eObuwie.pl S.A. od MKK3 sp. z o.o., o którym Emitent informował raportami bieżącymi 14/2021 z 31 marca 2021 r. (Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcie negocjacji z MKK3 sp. z o.o. w przedmiocie inwestycji w eobuwie.pl S.A.), 15/2021 z 31 marca 2021 r. (Transakcja nabycia akcji eobuwie.pl S.A.) i 41/2021 z 22 czerwca 2021 r. (Zawarcie umów sprzedaży akcji eobuwie.pl S.A.). Emisja obligacji zamiennych na akcje stanowi jedną z rozważanych alternatywnych metod sfinansowania wykupu 10% akcji w eObuwie.pl S.A.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA przekazana zostaje w załączeniu.

 

Link do transmisji:

https://u1.unicomp-wza.pl/ccc/

 

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter