Raport bieżący nr 20/2021

Ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 17 maja 2021 r. oraz uchwały podjęte przez  Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 23 kwietnia 2021 r.

(Raport bieżący nr 20/2021)

23.04.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 19 marca 2021 r., informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy.

Zgromadzenie Obligatariuszy, przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą w ramach punktu 7 porządku obrad (zmiana warunków emisji obligacji), powzięło jednogłośnie uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 17 maja 2021 r., do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie pod adresem: Creative City Concept („Showroom CCC”) w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 104 (II piętro, nad salonem CCC).

Emitent w załączeniu przekazuje protokół wraz z podjętymi uchwałami przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

Zmiana WEO jest jednym z elementów szerokiego procesu rozmów dotyczących zasad refinansowania Grupy, które toczą się z różnymi grupami wierzycieli, w tym z bankami i obligatariuszami. Decyzja o przerwie w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy podyktowana jest nadal kontynuowanymi rozmowami z pozostałymi grupami wierzycieli.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter