Raport bieżący nr 25/2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 11 czerwca 2021 roku

(Raport bieżący nr 25/2021)

14.05.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 czerwca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki CCC S.A. w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia związane jest z podpisaniem przez Emitenta w dniu 14 maja 2021 r. z konsorcjum banków, dokumentu Term Sheet potwierdzającego warunki nowego finansowania, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 24/2021 z dnia 14 maja 2021 r. Warunki te przewidują ustanowienie przez Emitenta, zabezpieczeń spłaty zadłużenia, w tym zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Emitenta. Ustanowienie wskazanego zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) wymaga zatwierdzenia w formie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączeniu.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter