Raport bieżący nr 65/2021

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021

(Raport bieżący nr 65/2021)

06.10.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu za I kwartał 2021 roku, opublikowanego w dniu 1 czerwca 2021 roku.

Korekta wpływa na wartość kapitału własnego i zobowiązania z tyt. obowiązku wykupu udziałów niekontrolujących oraz koszty finansowe zaprezentowane w niniejszym raporcie.
Korekta wynika z analizy dokonanej przez Spółkę podczas sporządzania śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CCC za I półrocze 2021 r. Korekta jest konsekwencją dokonania ponownej oceny wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe obowiązków płynących z umowy, o której mowa w raporcie bieżącym nr 15/2021 z dnia 31 marca 2021 r. (nabycie akcji eobuwie.pl S.A. od MKK3), i ujęcia umownego zobowiązania z tytułu obowiązku wykupu udziałów niekontrolujących w korespondencji z kapitałem własnym. Transakcja ta została rozliczona w II i III kwartale bieżącego roku, w wyniku realizacji zobowiązania. Sprzedaż akcji objętych zobowiązaniem wpłynęła na wzrost wartości kapitałów własnych o kwotę 1 mld PLN w tych samych okresach.

Niniejsza korekta powoduje, iż kapitał własny na dzień 30 kwietnia 2021 r. wynosi 170,3 mln PLN, wartość zobowiązań krótkoterminowych z tyt. obowiązku wykupu udziałów niekontrolujących wynosi: 712,9 mln PLN, a koszty finansowe w okresie I kwartału wynoszą: 33,9 mln PLN.
Ponieważ rozliczenie transakcji sprzedaży akcji eobuwie.pl S.A. nastąpiło w II i III kwartale bieżącego roku, wartość kapitałów własnych wzrośnie odpowiednio na koniec tych okresów.

Jednocześnie, Zarząd CCC S.A. informuje, że korekta nie ma wpływu na pozostałe pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CCC za I kwartał 2021 r.
Korekta nie ma wpływu na skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe CCC S.A. za I kwartał 2021 roku. Szczegółowy opis dokonanej korekty zaprezentowano w skorygowanym raporcie finansowym za I kwartał 2021 r.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter