Raport bieżący nr 38/2021

Zawarcie umów kredytowych przez spółki zależne od Emitenta

(Raport bieżący nr 38/2021)

17.06.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje, ze w dniu dzisiejszym, spółka zależna od Emitenta - CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, otrzymała podpisaną umowę o kredyt odnawialny w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych, zawartą z Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna (dalej: „Bank”). Kwota kredytu wynosi 79.060.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Ponadto w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta - CCC Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, otrzymała podpisaną umowę o kredyt w rachunku bieżącym w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych zawartą z Bankiem. Kwota kredytu wynosi 5.853.000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

Bank zobowiązał się udostępnić kredyty od dnia pierwszego udostępnienia środków z kredytu konsorcjalnego udzielonego w wykonaniu Umowy Kredytu z dnia 2 czerwca 2021 r. dla CCC S.A. zorganizowanej przez BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A., BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A., BANK MILLENNIUM S.A., BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., MBANK S.A., POWSZECHNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. ORAZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. z udziałem MBANK S.A. jako Agentem oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. jako Agentem Zabezpieczeń.

Spółki CCC.eu Sp. z o.o. oraz CCC Factory Sp. z o.o. zobowiązane są spłacić kredyty wraz ze wszystkimi należnościami przysługującymi Bankowi na podstawie umów kredytowych najpóźniej do dnia 31 maja 2023 r.

Spłata kredytów została zabezpieczona Gwarancją z FGP z terminem ważności do 31 sierpnia 2023 r., do kwoty 63.248.000 PLN. dla CCC.eu Sp. z o.o. oraz do kwoty 4.682.400 PLN dla CCC Factory Sp. z o.o.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie Spółka Akcyjna a podmiotami z Grupy Kapitałowej CCC.                           

Zawarte umowy są konsekwencją realizowanej i komunikowanej przez Emitenta strategii w zakresie stabilizacji finansowania Grupy Emitenta.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter