Raport bieżący nr 61/2021

Zwiększenie liczby członków Zarządu Emitenta i powołanie nowego członka w skład Zarządu

(Raport bieżący nr 61/2021)

16.09.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 września 2021 roku, podjęła uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków Zarządu aktualnej kadencji do 7 osób oraz powołania w skład Zarządu Spółki Pana Adama Marciniaka na Wiceprezesa Zarządu z dniem 16 września 2021 r.

Emitent informuje, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Adam Marciniak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej, jako członek jej organu.

Życiorys zawodowy uwzględniający posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej przekazano w załączeniu.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter