Raport bieżący nr 22/2021

Zawarcie aneksu do umowy przez spółkę zależną Emitenta

(Raport bieżący nr 22/2021)

30.04.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 kwietnia 2021 roku, podmiot zależny od Emitenta, eobuwie.pl S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Zielonej Górze zawarł aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 26 października 2017 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57.

Niniejszym aneksem przedłużono okres udostępnienia limitu kredytowego do dnia 30 kwietnia 2022 roku, udzielonego do łącznej kwoty 260.000.000,00 PLN, w ramach którego Bank udzielił Spółce limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej 260.000.000,00 PLN (poprzednia wartość: 250.000.000,00 PLN) oraz w formie gwarancji bankowych i akredytyw do łącznej kwoty nieprzekraczającej 60.000.000,00 PLN.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter