Raport bieżący nr 17/2021

Zawarcie umów kredytowych przez spółki zależne Emitenta

(Raport bieżący nr 17/2021)

31.03.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje, iż w ramach realizowanego przez Emitenta planu stabilizacji finasowania Grupy Kapitałowej CCC („Grupa”), podmiot zależny od Emitenta, spółka CCC Factory Sp. z o.o. zawarła z BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: BNP Paribas) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2 01-211 Warszawa, umowę o kredyt w rachunku bieżącym. Na podstawie niniejszej umowy został udzielony kredyt do kwoty limitu 23.214.000 PLN do dnia 31 marca 2023 r., który został objęty gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP), z terminem ważności do 30 czerwca 2023 r., w kwocie 18.571.200 PLN.

Jednocześnie, w dniu dzisiejszym został zawarty aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21 października 2019 r., pomiędzy BNP Paribas, a Emitentem oraz podmiotem zależnym od Emitenta, o którym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 55/2019, który obniża wartość limitu pierwotnie udzielonego kredytu o ww. kwotę.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych pomiędzy BNP Paribas a spółkami z Grupy.

Zawarte umowy są konsekwencją realizowanej i komunikowanej przez Emitenta strategii w zakresie finasowania Grupy Emitenta. Podpisanie umów kredytowych jest komponentem zapowiadanego refinansowania Grupy CCC, a prace w tym zakresie będą kontynuowane w najbliższych tygodniach.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter