Raport bieżący nr 36/2021

Zawarcie umów kredytowych przez spółki zależne Emitenta

(Raport bieżący nr 36/2021)

14.06.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje, ze w dniu dzisiejszym, podmioty zależne od Emitenta, spółka CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach oraz CCC Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach otrzymały podpisane umowy kredytu odnawialnego zawarte z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 18 na poniższych zasadach:

a/ spółka CCC.eu Sp. z o.o., zawarła umowę kredytu odnawialnego, na podstawie której Bank udzielił kredytu w wysokości 45.977.500 PLN, z terminem ważności limitu do dnia  2 marca 2023 r., którego spłata została zabezpieczona Gwarancją z FGP z terminem ważności do 2 czerwca 2023 r., w kwocie 36.782.000 PLN.

b/ spółka CCC Factory Sp. z o.o., zawarła umowę kredytu odnawialnego, na podstawie której Bank udzielił kredytu w wysokości 3.545.700 PLN, z terminem ważności limitu do dnia  2 marca 2023 r., którego spłata została zabezpieczona Gwarancją z FGP z terminem ważności do 2 czerwca 2023 r., w kwocie 2.836.560 PLN.

Jednocześnie  Emitent informuje, że otrzymał wraz z podmiotem zależnym CCC.eu Sp. z o.o. podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17 grudnia 2018 r. z mBank S.A. o której Spółka informowała w raporcie bieżącym RB nr 57/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Na podstawie niniejszego aneksu mBank S.A. obniżył kwotę kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 100.476.800 PLN  dla CCC S.A. i CCC.eu Sp. z o.o. od dnia 15 czerwca 2021 r.

Pozostałe postanowienia nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych pomiędzy mBankiem S.A. a podmiotami z Grupy Kapitałowej CCC.                           

Zawarte umowy są konsekwencją realizowanej i komunikowanej przez Emitenta strategii w zakresie stabilizacji finansowania Grupy Emitenta.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter