Raport bieżący nr 4/2021

Informacja o transakcjach na akcjach CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 4/2021

28.01.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 r., Spółka otrzymała od spółki McWin s.r.o. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska oraz Pani Małgorzaty McGovern (osoby blisko związane z członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Henry McGovern) powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Transakcje o których mowa w powiadomieniach, dotyczą zbycia w dniu 26 stycznia 2021 r. przez McWin s.r.o., 150 000 akcji zwykłych Emitenta, po średniej cenie 82,11 PLN za jedną akcję oraz zbycia przez Panią Małgorzatę McGovern, w dniach 25-26 stycznia 2021 r., 50 000 akcji zwykłych Emitenta (w dniu 25 stycznia 2021 r. - 27 863 akcji zwykłych Emitenta, po średniej cenie 82,77 PLN za jedną akcję, w dniu 26 styczna 2021 r. - 22 137 akcji zwykłych Emitenta, po średniej cenie 80,52 PLN za jedną akcję).

Treść powiadomień, o których mowa powyżej, zawierają załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter