Raport bieżący nr 49/2021

Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

(Raport bieżący nr 49/2021)

02.08.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2021 r. zawarł aneks z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: PKO BP SA) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 2 czerwca 2021 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB nr 32/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.

Niniejszym aneksem podwyższono limit udzielonego kredytu do kwoty 200.000.000,00 PLN  (poprzednia kwota: 161.600.000,00 PLN).

Zabezpieczeniem niniejszej umowy kredytowej stanowią: i/ hipoteka umowna do kwoty 300.000.000,00 PLN, ustanowiona z najwyższym pierwszeństwem, na przysługującym eobuwie.pl Logistics Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, prawie własności nieruchomości położonej w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr ZG1E/00110889/5; ii/ zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 300.000.000,00 PLN, na sorterze wraz z automatyką, stanowiącym własność eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o., mieszczącym się w magazynie położonym w Zielonej Górze; iii/ zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 300.000.000,00 PLN na zapasach stanowiących własność eobuwie.pl S.A., zlokalizowanych w magazynie położonym w Zielonej Górze oraz w wybranych sklepach stacjonarnych eobuwie.pl S.A. w Warszawie, o wartości 100.000.000,00 PLN.

Pozostałe postanowienia, powyżej wskazanej umowy, nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy.


Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter