Raport bieżący nr 2/2021

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

(Raport bieżący nr 2/2021)

08.01.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd CCC S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport za 2020/21: 18 maja 2021 r.
  2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2021: 13 października 2021 r.
  3. Skonsolidowane raporty kwartalne:

          – Skonsolidowany raport za I kwartał 2021: 31 maja 2021 r.

          – Skonsolidowany raport za III kwartał 2021: 24 listopada 2021 r.

Na podstawie § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd CCC S.A. informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Jednocześnie, Zarząd CCC S.A. informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020/21 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Dodatkowo, Zarząd CCC S.A. informuje, że Spółka zmieniła swój rok obrotowy, który dotychczas był zgodny z rokiem kalendarzowym i przeszła na rok obrotowy trwający od lutego do stycznia kolejnego roku.

W związku z tym rok obrotowy za 2021 rozpocznie się 1 lutego 2021 i  będzie trwał do 31 stycznia 2022 roku, a okresy sprawozdawcze w 2021 roku będą przedstawiać się następująco:

I kwartał 2021 – od 1 lutego do 30 kwietnia;

II kwartał 2021 – od 1 maja do 31 lipca;

III kwartał 2021 – od 1 sierpnia do 31 października;

IV kwartał 2021 – od 1 listopada do 31 stycznia 2022.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter