Raport bieżący nr 63/2021

Nabycie od MKK3 Sp. z o.o. oraz zbycie na rzecz A&R Investments Limited pakietu akcji reprezentującego 10% kapitału zakładowego eobuwie.pl S.A.

(Raport bieżący nr 63/2021)

23.09.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


W nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2021 i nr 16/2021 z dnia 31 marca 2021 r. oraz nr 41/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r., Zarząd spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („CCC”) niniejszym informuje o nabyciu od MKK3 sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze („MKK3”) oraz o zbyciu na rzecz A&R Investments Limited („A&R”) pakietu akcji eobuwie.pl S.A. („eobuwie”), reprezentującego 10% kapitału zakładowego eobuwie.

W dniu 23 września 2021 r. spełnione zostały warunki określone w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży akcji eobuwie z dnia 31 marca 2021 r. oraz warunkowej umowie rozporządzającej z dnia 22 czerwca 2021 r., dotyczącej przeniesienia własności pakietu akcji eobuwie („Warunkowa Umowa Rozporządzająca”), zawartych z A&R. W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z MKK3 w dniu 31 marca 2021 r., określającej warunki nabycia od MKK3 pakietu akcji eobuwie („Umowa MKK3”), w dniu
23 września 2021 r.: (i) CCC nabyła od MKK3 pakiet akcji eobuwie reprezentujący 10% kapitału zakładowego eobuwie, a następnie (ii) CCC przeniosła na rzecz A&R własność nabytego pakietu akcji eobuwie, reprezentującego 10% kapitału zakładowego eobuwie. Rozliczenie ceny sprzedaży na rzecz A&R nastąpiło poprzez potrącenie ceny pakietu akcji z zaliczką w wysokości 500 milionów złotych, wpłaconą przez A&R na rzecz CCC w dniu zawarcia Warunkowej Umowy Rozporządzającej.

Wykonanie Warunkowej Umowy Rozporządzającej jest ostatnim etapem transakcji zbycia pakietu akcji eobuwie na rzecz A&R, zgodnie z przedwstępnymi warunkowymi umowami sprzedaży akcji eobuwie z dnia 31 marca 2021 r, o których CCC informowała w raporcie bieżącym nr 16/2021. W związku z wykonaniem Umowy MKK3, rozwiązana została, w zakresie dotychczas niewykonanym, umowa zobowiązującą sprzedaży akcji eobuwie z dnia 26 sierpnia 2015 r., zawarta przez CCC i CCC Shoes & Bags sp. z o.o. („CCC S&B”) oraz akcjonariuszy eobuwie, o której Spółka informowała m.in. raportem bieżącym nr 51/2015. W wyniku wykonania opisanych Umów, struktura akcjonariatu eobuwie kształtuje się następująco: CCC S&B (75%), Cyfrowy Polsat (10%), A&R (10%), MKK3 (5%).

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter