Raport bieżący nr 02/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

(Raport bieżący nr 02/2019)

04.01.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd CCC S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych
w 2019 roku:

     1. Skonsolidowane raporty kwartalne będą publikowane w następujących dniach:

        - I   kwartał 2019 r. – 15.05.2019 r.

        - III kwartał 2019 r. – 30.10.2019 r.

     2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 23.08.2019 r.

     3. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok zostanie opublikowany w dniu 14.03.2019 r.


Zgodnie z § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd CCC S.A., informuje iż Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego. Spółka zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Emitent nadal będzie przekazywać miesięczne raporty dotyczące sprzedaży z zastrzeżeniem, że począwszy od raportu za styczeń 2019 roku zaprzestaje przekazywania informacji nt. sprzedaży detalicznej przez CCC Germany, w związku z zawarciem przez CCC S.A. warunkowej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej CCC Germany GmbH (RB nr 52/2018 z dnia 24.11.2018). Informacyjnie sprzedaż w Niemczech w roku 2018 wyniosła 217,7 mln pln wobec 255,9 mln w roku 2017.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29