Raport bieżący nr 47/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 26 września 2019 roku  

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 26 września 2019 roku

(Raport bieżący nr 47/2019)

29.08.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CCC S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 26 września 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki CCC S.A. w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia, wynika z zaproponowanej przez Zarząd Spółki zmiany roku obrotowego i podatkowego. Niniejsza zmiana ma celu zharmonizowanie roku obrotowego i podatkowego z sezonami modowymi. Po dokonaniu zmiany rok obrotowy i podatkowy stanowić będzie okres 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 lutego danego roku kalendarzowego i kończący w dniu 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego. W związku z powyższym, rok obrotowy 2020 będzie miał 13 miesięcy, a rok obrotowy od 2021 rozpocznie się 1 lutego.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączeniu.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29