Raport bieżący nr 47/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 26 września 2019 roku

(Raport bieżący nr 47/2019)

29.08.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CCC S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 26 września 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki CCC S.A. w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia, wynika z zaproponowanej przez Zarząd Spółki zmiany roku obrotowego i podatkowego. Niniejsza zmiana ma celu zharmonizowanie roku obrotowego i podatkowego z sezonami modowymi. Po dokonaniu zmiany rok obrotowy i podatkowy stanowić będzie okres 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 lutego danego roku kalendarzowego i kończący w dniu 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego. W związku z powyższym, rok obrotowy 2020 będzie miał 13 miesięcy, a rok obrotowy od 2021 rozpocznie się 1 lutego.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączeniu.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29