Raport bieżący nr 20/2019

Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej CCC S.A.

(Raport bieżący nr 20/2019)

04.04.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent" lub „Spółka"), działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w związku ze zwołanym na dzień 11 kwietnia 2019 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, informuje, że w dniu dzisiejszym, otrzymał od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zgłoszenie kandydatury Pana Filipa Gorczycy na członka Rady Nadzorczej Spółki. Otrzymany od akcjonariusza życiorys zawodowy kandydata oraz zgłoszenie, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent informuje, że Pan Filip Gorczyca złożył oświadczenie, że spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29