Raport bieżący nr 51/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

(Raport bieżący nr 51/2019)

27.09.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów


Zarząd CCC S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 września 2019 r.

  1. ULTRO SARL (podmiot zależny od Dariusza Miłka), 16.520.000 głosów (11.060.000 akcji), co stanowiło 57,02% głosów na NWZA i 34,55% ogólnej liczby głosów,
  2. AVIVA OFE AVIVA SANTANDER, 3.067.000 głosów (3.067.000 akcji), co stanowiło 10,59% głosów na NWZA i 6,41% ogólnej liczby głosów,
  3. LESZEK GACZOREK, 2.530.000 głosów (1.490.000 akcji), co stanowiło 8,73% głosów na NWZA i 5,29% ogólnej liczby głosów.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29