Raport bieżący nr 34/2019

Raport miesięczny za maj 2019

(Raport bieżący nr 34/2019)

03.06.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży (wszystkie kanały sprzedaży) za maj 2019 wyniosły 475 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6%.

 

V 2018

V 2019

rdr

I-V 2018

I-V 2019

rdr

Sprzedaż [mln PLN]

       446,8  

       475,2  

6%

     1 542,2  

     2 037,6  

32%

Sieć detaliczna

       369,6  

       352,7  

-5%

     1 160,1  

     1 441,7  

24%

CCC

       367,7  

       296,8  

-19%

     1 152,7  

     1 205,8  

5%

KVAG

         43,3  

 

       189,4  

 

Gino Rossi

           6,7  

 

           20,2  

 

eobuwie

           1,9  

           5,9  

211%

             7,4  

           26,3  

255%

e-commerce

         71,0  

       110,0  

55%

       329,9  

       534,3  

62%

eobuwie

         71,0  

       103,0  

45%

       329,9  

       504,9  

53%

KVAG

           1,5  

 

           10,9  

 

Gino Rossi

           1,0  

 

             3,6  

 

DeeZee

           4,5  

 

           14,9  

 

Hurt

           6,2  

         12,5  

102%

           52,3  

           61,6  

18%

    CCC

           6,2  

         12,3  

98%

           52,3  

           59,4  

14%

    Gino Rossi

 

           0,2  

 

 

             2,2  

 

Powierzchnia [tys. m2]

       511,3  

       697,9  

36%

 

 

 

 

Przychody za okres styczeń – maj (wszystkie kanały sprzedaży) wyniosły 2 038 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2018 o 32%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za maj 2019 wyniosły około 353 mln PLN (w tym 5,9 mln PLN – eobuwie.pl S.A., 43,3 mln PLN Karl Vögele AG i 6,7 mln PLN Gino Rossi) i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5%, narastająco za okres styczeń – maj wyniosły około 1 442 mln PLN (w tym 26,3 mln PLN – eobuwie.pl S.A., 189,4 mln PLN Karl Vögele AG i 20,2 mln PLN Gino Rossi) i były wyższe o 24% w stosunku do roku 2018.

Przychody w kanale internetowym za maj 2019 wyniosły 110 mln PLN (w tym 1,5 mln PLN Karl Vögele AG, 4,5 mln PLN DeeZee Sp. z o.o. i 1,0 mln PLN Gino Rossi) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 55%, narastająco za okres styczeń – maj wyniosły 534 mln PLN (w tym 10,9 mln PLN Karl Vögele AG, 14,9 mln PLN DeeZee Sp. z o.o. i 3,6 mln PLN Gino Rossi) i były wyższe o 62% w stosunku do roku 2018.

Powierzchnia sklepów Grupy CCC na dzień 31.05.2019 r. wyniosła 698 tys. m2 (w tym 80,9 tys. m2 Karl Vögele AG i 8,0 tys. m2 Gino Rossi) i była wyższa o 36% rdr.

W raporcie nie uwzględniono przychodów zgodnie z MSSF 5 działalność zaniechana.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29