Raport bieżący nr 13/2019

Raport miesięczny za luty 2019

(Raport bieżący nr 13/2019)

01.03.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży (wszystkie kanały sprzedaży) za luty 2019 wyniosły 267,4 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 45%.

Przychody za okres styczeń – luty (wszystkie kanały sprzedaży) wyniosły 578,1 i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2018 o 39%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za luty 2019 wyniosły ponad 177,1 mln PLN (w tym 3,4 mln PLN – eobuwie.pl S.A. i 28,6 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 38%, narastająco za okres styczeń – luty wyniosły około 399,5 mln PLN (w tym 7,1 mln PLN – eobuwie.pl S.A. i 67,3 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe o 38% w stosunku do roku 2018.

Przychody w kanale internetowym za luty 2019 wyniosły 79,8 mln PLN (w tym 2,5 mln PLN Karl Vögele AG i 2,0 mln PLN DeeZee Sp. z o.o.) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 79%, narastająco za okres styczeń – luty wyniosły 164,6 mln PLN (w tym 4,1 mln PLN Karl Vögele AG i 4,2 mln PLN DeeZee Sp. z o.o.) i były wyższe o 60% w stosunku do roku 2018.

Powierzchnia sklepów Grupy CCC na dzień 28.02.2019 r. wyniosła 660 tys. m2 (w tym 80 tys. m2 Karl Vögele AG) i była wyższa o 37% rdr.

W raporcie nie uwzględniono przychodów CCC Germany zgodnie z MSSF 5 działalność zaniechana.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29