Raport bieżący nr 26/2019

Raport miesięczny za kwiecień 2019
(Raport bieżący nr 26/2019)

06.05.2019 /Emitent/

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży (wszystkie kanały sprzedaży) za kwiecień 2019 wyniosły 524 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 20%.

 

 

IV 2018

IV 2019

rdr

I-IV 2018

I-IV 2019

rdr

Sprzedaż [mln PLN]

         436,7  

         524,2  

20%

       1 095,5  

       1 562,4  

43%

Sieć detaliczna

         329,8  

         376,0  

14%

         790,5  

       1 087,4  

38%

    CCC

         327,6  

         320,0  

-2%

         785,0  

         910,3  

16%

    KVAG

  

           42,0  

 

          

 145,6 

    Gino Rossi

  

           6,8  

 

           

 13,5  

    eobuwie

           2,2  

           7,2  

227%

             5,5  

           18,0  

227%

e-commerce

           90,4  

         133,8  

48%

         259,0  

         425,8  

64%

    eobuwie

           90,4  

         127,4  

41%

         259,0  

         403,9  

56%

    KVAG

   

           2,2  

 

              

 9,3 

    Gino Rossi

     

           1,3  

 

              

 2,5 

    DeeZee

   

           2,9  

 

           

 10,1  

Hurt

           16,5  

           14,4  

-13%

           46,0  

           49,1  

7%

    CCC

           16,5  

           13,1  

-21%

           46,0  

           47,1  

2%

    Gino Rossi

 

           1,3  

 

 

             2,0  

 

Powierzchnia [tys. m2]

         498,1  

         688,7  

38%

 

 

 

Przychody za okres styczeń – kwiecień (wszystkie kanały sprzedaży) wyniosły 1 562 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2018 o 43%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za kwiecień 2019 wyniosły ponad 376 mln PLN (w tym 7,2 mln PLN – eobuwie.pl S.A., 42,0 mln PLN Karl Vögele AG i 6,8 mln PLN Gino Rossi) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14%, narastająco za okres styczeń – kwiecień wyniosły około 1087 mln PLN (w tym 18,0 mln PLN – eobuwie.pl S.A., 145,6 mln PLN Karl Vögele AG i 13,5 mln PLN Gino Rossi) i były wyższe o 38% w stosunku do roku 2018.

Przychody w kanale internetowym za kwiecień 2019 wyniosły 134 mln PLN (w tym 2,2 mln PLN Karl Vögele AG, 2,9 mln PLN DeeZee Sp. z o.o. i 1,3 mln PLN Gino Rossi) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 48%, narastająco za okres styczeń – kwiecień wyniosły 426 mln PLN (w tym 9,3 mln PLN Karl Vögele AG, 10,1 mln PLN DeeZee Sp. z o.o. i 2,5 mln PLN Gino Rossi) i były wyższe o 64% w stosunku do roku 2018.

Powierzchnia sklepów Grupy CCC na dzień 30.04.2019 r. wyniosła 689 tys. m2 (w tym 81,5 tys. m2 Karl Vögele AG i 8,0 tys. m2 Gino Rossi) i była wyższa o 38% rdr.

W raporcie nie uwzględniono przychodów zgodnie z MSSF 5 działalność zaniechana.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29