Raport bieżący nr 14/2019

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za czwarty kwartał 2018r.

(Raport bieżący nr 14/2019)

02.03.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. przekazuje do publicznej wiadomości sporządzone zgodnie ze standardem MSSF 16 wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za czwarty kwartał 2018 roku oraz wartości porównawcze za czwarty kwartał roku 2017 w wysokości, w jakiej były raportowane. Dodatkowo prezentowane są dane za czwarty kwartał roku 2018 sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę w roku 2017.


Zastrzeżenie:
 Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za Q4 2018 roku jest nadal w trakcie przygotowywania, a jego publikacja nastąpi 14 marca 2019 r.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29