Raport bieżący nr 15/2019

Powołanie Pana Marcina Czyczerskiego na Prezesa Zarządu

(Raport bieżący nr 15/2019)

08.03.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 marca 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania na funkcję Prezesa Zarządu obecnego Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Marcina Czyczerskiego.

Pan Marcin Czyczerski będzie pełnił funkcję Prezesa z chwilą powołania Pana Dariusza Miłka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy zawierający posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej przekazano w załączeniu.

Pan Marcin Czyczerski nie prowadzi działalności poza grupą Emitenta, a tym samym nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest też wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marcin Czyczerski nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29