Raport bieżący nr 60/2019

Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

(Raport bieżący nr 60/2019)

 

16.12.2019 /Emitent/

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 grudnia 2019 roku, Emitent otrzymał podpisany aneks z dnia 10 grudnia 2019 roku do Umowy o Limit Wierzytelności (limit na gwarancje bankowe) z dnia 4 maja 2011 roku, zawarty przez Emitenta z Bankiem BNP Paribas Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa (dalej: „Bank”), o której mowa w raporcie bieżącym nr 55/2019 z dnia 25 października 2019 roku.

Niniejszym aneksem przedłużono limit do dnia 30 września 2021 roku.

Pozostałe warunki umowy nie uległy istotnym zmianą i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych przez Grupę z Bankiem.


Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Prezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych          - Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29