Raport bieżący nr 37/2019

Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej CCC S.A.

(Raport bieżący nr 37/2019)

13.06.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”), działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w związku ze zwołanym na dzień 18 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury Pana Filipa Gorczycy na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Otrzymane od akcjonariusza życiorys zawodowy kandydata oraz zgłoszenie, stanowią załącznik do niniejszego raportu. Emitent informuje, że Pan Filip Gorczyca złożył oświadczenie, że spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29