Raport bieżący nr 38/2019

Uchwała ZWZA CCC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018

(Raport bieżący nr 38/2019)

18.06.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę nr 6/ZWZA/2019 w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego w wysokości 19 760 640,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień 18 września 2019 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2018 (dzień dywidendy), natomiast dzień 1 października 2019 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały na jedną akcję CCC S.A. przypada z tytułu dywidendy kwota 0,48 PLN, liczba akcji CCC S.A. uprawnionych do dywidendy wynosi 41.168.000.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29