Raport bieżący nr 07/2019

Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną Emitenta

(Raport bieżący nr 7/2019)

18.02.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 18 lutego 2019 roku powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach aneksów z dnia 13 lutego 2019 roku do umów o kredyt odnawialny oraz o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 3 marca 2009 roku, zawartych z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16. Spółka informowała o zawarciu ww. umów raportem bieżącym RB nr 8/2009 w dniu 10 marca 2009 roku.

Aneksy do umów o kredyt odnawialny oraz o kredyt w rachunku bieżącym zmieniły ostateczny termin spłaty kredytów do dnia 11 lutego 2021 roku (poprzedni termin: 13 lutego 2019 r.).

Całkowita wartość kredytów nie uległa zmianie i wynosi 202.000.000,00 PLN, przy czym dokonano zmiany wartości kwot poszczególnych kredytów. Aneks do umowy o kredyt odnawialny zmienił kwotę kredytu na 101.000.000,00 PLN (poprzednia wartość: 176.000.000,00 PLN), natomiast aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zmienił kwotę kredytu na 101.000.000,00 PLN (poprzednia wartość: 26.000.000,00 PLN).

Pozostałe postanowienia umów nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów.

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29